โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

566 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 566 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 566 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

566 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 566
2 x 283
283 x 2
566 x 1
คำตอบ 566 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 566 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 283, 566