โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

565 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 565 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 565 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

565 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 565
5 x 113
113 x 5
565 x 1
คำตอบ 565 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 565 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 113, 565