โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

564 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 564 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 564 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

564 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 564
2 x 282
3 x 188
4 x 141
6 x 94
12 x 47
47 x 12
94 x 6
141 x 4
188 x 3
282 x 2
564 x 1
คำตอบ 564 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 564 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 12, 47, 94, 141, 188, 282, 564