โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

562 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 562 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 562 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

562 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 562
2 x 281
281 x 2
562 x 1
คำตอบ 562 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 562 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 281, 562