โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

561 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 561 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 561 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

561 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 561
3 x 187
11 x 51
17 x 33
33 x 17
51 x 11
187 x 3
561 x 1
คำตอบ 561 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 561 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 11, 17, 33, 51, 187, 561