โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

560 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 560 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 560 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

560 มีตัวประกอบทั้งหมด = 20 ตัวดังนี้
1 x 560
2 x 280
4 x 140
5 x 112
7 x 80
8 x 70
10 x 56
14 x 40
16 x 35
20 x 28
28 x 20
35 x 16
40 x 14
56 x 10
70 x 8
80 x 7
112 x 5
140 x 4
280 x 2
560 x 1
คำตอบ 560 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 560 มีตัวประกอบทั้งหมด 20 คือ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 28, 35, 40, 56, 70, 80, 112, 140, 280, 560