โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

559 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 559 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 559 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

559 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 559
13 x 43
43 x 13
559 x 1
คำตอบ 559 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 559 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 13, 43, 559