โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

558 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 558 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 558 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

558 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 558
2 x 279
3 x 186
6 x 93
9 x 62
18 x 31
31 x 18
62 x 9
93 x 6
186 x 3
279 x 2
558 x 1
คำตอบ 558 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 558 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 6, 9, 18, 31, 62, 93, 186, 279, 558