โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

556 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 556 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 556 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

556 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 556
2 x 278
4 x 139
139 x 4
278 x 2
556 x 1
คำตอบ 556 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 556 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 139, 278, 556