โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

555 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 555 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 555 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

555 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 555
3 x 185
5 x 111
15 x 37
37 x 15
111 x 5
185 x 3
555 x 1
คำตอบ 555 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 555 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 5, 15, 37, 111, 185, 555