โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

554 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 554 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 554 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

554 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 554
2 x 277
277 x 2
554 x 1
คำตอบ 554 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 554 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 277, 554