โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

550 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 550 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 550 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

550 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 550
2 x 275
5 x 110
10 x 55
11 x 50
22 x 25
25 x 22
50 x 11
55 x 10
110 x 5
275 x 2
550 x 1
คำตอบ 550 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 550 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 5, 10, 11, 22, 25, 50, 55, 110, 275, 550