โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

546 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 546 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 546 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

546 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 546
2 x 273
3 x 182
6 x 91
7 x 78
13 x 42
14 x 39
21 x 26
26 x 21
39 x 14
42 x 13
78 x 7
91 x 6
182 x 3
273 x 2
546 x 1
คำตอบ 546 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 546 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 3, 6, 7, 13, 14, 21, 26, 39, 42, 78, 91, 182, 273, 546