โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

540 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 540 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 540 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

540 มีตัวประกอบทั้งหมด = 24 ตัวดังนี้
1 x 540
2 x 270
3 x 180
4 x 135
5 x 108
6 x 90
9 x 60
10 x 54
12 x 45
15 x 36
18 x 30
20 x 27
27 x 20
30 x 18
36 x 15
45 x 12
54 x 10
60 x 9
90 x 6
108 x 5
135 x 4
180 x 3
270 x 2
540 x 1
คำตอบ 540 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 540 มีตัวประกอบทั้งหมด 24 คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 27, 30, 36, 45, 54, 60, 90, 108, 135, 180, 270, 540