โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

539 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 539 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 539 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

539 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 539
7 x 77
11 x 49
49 x 11
77 x 7
539 x 1
คำตอบ 539 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 539 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 7, 11, 49, 77, 539