โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

538 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 538 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 538 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

538 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 538
2 x 269
269 x 2
538 x 1
คำตอบ 538 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 538 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 269, 538