โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

537 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 537 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 537 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

537 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 537
3 x 179
179 x 3
537 x 1
คำตอบ 537 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 537 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 179, 537