โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

536 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 536 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 536 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

536 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 536
2 x 268
4 x 134
8 x 67
67 x 8
134 x 4
268 x 2
536 x 1
คำตอบ 536 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 536 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 4, 8, 67, 134, 268, 536