โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

533 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 533 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 533 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

533 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 533
13 x 41
41 x 13
533 x 1
คำตอบ 533 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 533 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 13, 41, 533