โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

530 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 530 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 530 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

530 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 530
2 x 265
5 x 106
10 x 53
53 x 10
106 x 5
265 x 2
530 x 1
คำตอบ 530 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 530 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 5, 10, 53, 106, 265, 530