โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

529 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 529 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 529 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

529 มีตัวประกอบทั้งหมด = 3 ตัวดังนี้
1 x 529
23 x 23
529 x 1
คำตอบ 529 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 529 มีตัวประกอบทั้งหมด 3 คือ 1, 23, 529