โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

528 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 528 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 528 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

528 มีตัวประกอบทั้งหมด = 20 ตัวดังนี้
1 x 528
2 x 264
3 x 176
4 x 132
6 x 88
8 x 66
11 x 48
12 x 44
16 x 33
22 x 24
24 x 22
33 x 16
44 x 12
48 x 11
66 x 8
88 x 6
132 x 4
176 x 3
264 x 2
528 x 1
คำตอบ 528 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 528 มีตัวประกอบทั้งหมด 20 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 16, 22, 24, 33, 44, 48, 66, 88, 132, 176, 264, 528