โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

525 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 525 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 525 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

525 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 525
3 x 175
5 x 105
7 x 75
15 x 35
21 x 25
25 x 21
35 x 15
75 x 7
105 x 5
175 x 3
525 x 1
คำตอบ 525 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 525 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 3, 5, 7, 15, 21, 25, 35, 75, 105, 175, 525