โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

524 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 524 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 524 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

524 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 524
2 x 262
4 x 131
131 x 4
262 x 2
524 x 1
คำตอบ 524 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 524 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 131, 262, 524