โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

522 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 522 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 522 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

522 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 522
2 x 261
3 x 174
6 x 87
9 x 58
18 x 29
29 x 18
58 x 9
87 x 6
174 x 3
261 x 2
522 x 1
คำตอบ 522 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 522 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 6, 9, 18, 29, 58, 87, 174, 261, 522