โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

520 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 520 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 520 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

520 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 520
2 x 260
4 x 130
5 x 104
8 x 65
10 x 52
13 x 40
20 x 26
26 x 20
40 x 13
52 x 10
65 x 8
104 x 5
130 x 4
260 x 2
520 x 1
คำตอบ 520 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 520 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 20, 26, 40, 52, 65, 104, 130, 260, 520