โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

518 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 518 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 518 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

518 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 518
2 x 259
7 x 74
14 x 37
37 x 14
74 x 7
259 x 2
518 x 1
คำตอบ 518 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 518 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 7, 14, 37, 74, 259, 518