โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

515 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 515 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 515 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

515 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 515
5 x 103
103 x 5
515 x 1
คำตอบ 515 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 515 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 103, 515