โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

514 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 514 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 514 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

514 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 514
2 x 257
257 x 2
514 x 1
คำตอบ 514 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 514 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 257, 514