โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

513 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 513 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 513 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

513 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 513
3 x 171
9 x 57
19 x 27
27 x 19
57 x 9
171 x 3
513 x 1
คำตอบ 513 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 513 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 9, 19, 27, 57, 171, 513