โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

512 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 512 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 512 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

512 มีตัวประกอบทั้งหมด = 10 ตัวดังนี้
1 x 512
2 x 256
4 x 128
8 x 64
16 x 32
32 x 16
64 x 8
128 x 4
256 x 2
512 x 1
คำตอบ 512 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 512 มีตัวประกอบทั้งหมด 10 คือ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512