โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

511 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 511 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 511 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

511 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 511
7 x 73
73 x 7
511 x 1
คำตอบ 511 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 511 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 7, 73, 511