โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

510 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 510 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 510 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

510 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 510
2 x 255
3 x 170
5 x 102
6 x 85
10 x 51
15 x 34
17 x 30
30 x 17
34 x 15
51 x 10
85 x 6
102 x 5
170 x 3
255 x 2
510 x 1
คำตอบ 510 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 510 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 17, 30, 34, 51, 85, 102, 170, 255, 510