โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

508 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 508 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 508 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

508 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 508
2 x 254
4 x 127
127 x 4
254 x 2
508 x 1
คำตอบ 508 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 508 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 127, 254, 508