โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

507 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 507 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 507 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

507 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 507
3 x 169
13 x 39
39 x 13
169 x 3
507 x 1
คำตอบ 507 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 507 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 13, 39, 169, 507