โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

505 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 505 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 505 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

505 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 505
5 x 101
101 x 5
505 x 1
คำตอบ 505 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 505 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 101, 505