โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

504 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 504 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 504 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

504 มีตัวประกอบทั้งหมด = 24 ตัวดังนี้
1 x 504
2 x 252
3 x 168
4 x 126
6 x 84
7 x 72
8 x 63
9 x 56
12 x 42
14 x 36
18 x 28
21 x 24
24 x 21
28 x 18
36 x 14
42 x 12
56 x 9
63 x 8
72 x 7
84 x 6
126 x 4
168 x 3
252 x 2
504 x 1
คำตอบ 504 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 504 มีตัวประกอบทั้งหมด 24 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28, 36, 42, 56, 63, 72, 84, 126, 168, 252, 504