โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

501 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 501 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 501 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

501 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 501
3 x 167
167 x 3
501 x 1
คำตอบ 501 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 501 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 167, 501